Pentru mine era un mister. Avea acel ceva... Reușea de fiecare dată să îmi împlinească dorințe croite cu migală și entuziasm în mintea mea. Cu fiecare sunet pe care îl scotea, deveneam tot mai nerăbdătoare.

Close